/အဘိဓမၼာသင္တန္းမ်ား
­
12 05, 2017

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အဘိဓမၼာ တတိယဆင့္ သင္ခန္းစာမ်ား – ဆရာေတာ္ ဦးသုနႏၵာလကၤာရ (ေရၾကည္ခ်မ္းျမ)

By |May 12th, 2017|ဆရာေတာ္မ်ား, အဘိဓမၼာ (ရိုးရိုး), အဘိဓမၼာသင္ခန္းစာမ်ား, အဘိဓမၼာသင္တန္းမ်ား, အသံဖိုင္(Audio)|0 Comments


ဆရာေတာ္ ဦးသုနႏၵာလကၤာရ (ေရၾကည္ခ်မ္းျမ) – အေျခခံအဘိဓမၼာ တတိယဆင့္ သင္ခန္းစာမ်ား

သင္တန္း အခ်ိန္ ႏွင့္ ေန႔ရက္ ။ ။ ညန ၇း၃၀ မွ ည ၈း၃၀ နာရီ (တနဂၤေႏြေန႔တိုင္း)
သင္တန္းေနရာ ။ ။ ဓမၼဥယ်ာဥ္ေက်ာင္း (17 Jalan Sendudok, Sembawang Springs Estate, S769454)
စိတ္ပါ၀င္စားသူ မည္သူမဆို လာေရာက္သင္ယူႏိုင္ၾကပါသည္။

အခန္း(၇) သမုစၥည္း
အေၾကာင္းအရာ တိုက္ရိုက္နာယူရန္ Download
Lecture 1 (2017-Apr-30) mp3
Lecture 2 (2017-May-7) mp3
Lecture 3 (2017-Jun-18) mp3Note
12 05, 2017

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အဘိဓမၼာ ဒုတိယဆင့္ သင္ခန္းစာမ်ား – ဆရာေတာ္ ဦးသုနႏၵာလကၤာရ (ေရၾကည္ခ်မ္းျမ)

By |May 12th, 2017|ဆရာေတာ္မ်ား, အဘိဓမၼာ (ရိုးရိုး), အဘိဓမၼာသင္ခန္းစာမ်ား, အဘိဓမၼာသင္တန္းမ်ား, အသံဖိုင္(Audio)|0 Comments


ဆရာေတာ္ ဦးသုနႏၵာလကၤာရ (ေရၾကည္ခ်မ္းျမ) – အေျခခံအဘိဓမၼာ ဒုတိယဆင့္ သင္ခန္းစာမ်ား

သင္တန္း အခ်ိန္ ႏွင့္ ေန႔ရက္ ။ ။ ညန ၆း၀၀ မွ ည ၇း၀၀ နာရီ (တနဂၤေႏြေန႔တိုင္း)
သင္တန္းေနရာ ။ ။ ဓမၼဥယ်ာဥ္ေက်ာင္း (17 Jalan Sendudok, Sembawang Springs Estate, S769454)
စိတ္ပါ၀င္စားသူ မည္သူမဆို လာေရာက္သင္ယူႏိုင္ၾကပါသည္။

အခန္း(၆) ရုပ္ပိုင္း
အေၾကာင္းအရာ တိုက္ရိုက္နာယူရန္ Download
Lecture 1 (2017-Mar-26) mp3
Lecture 2 (2017-Apr-2) mp3
Lecture 3 (2017-Apr-9) mp3
Lecture 4 (2017-Apr-23) mp3
Lecture 5 (2017-Apr-30) mp3
Lecture 6 (2017-May-7) mp3
Lecture 7 (2017-Jun-11) mp3Note
Lecture 8 (2017-Jun-18) mp3Note
12 05, 2017

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အဘိဓမၼာ ပထမဆင့္ သင္ခန္းစာမ်ား – ဆရာေတာ္ ဦးသုနႏၵာလကၤာရ (ေရၾကည္ခ်မ္းျမ)

By |May 12th, 2017|ဆရာေတာ္မ်ား, အဘိဓမၼာ (ရိုးရိုး), အဘိဓမၼာသင္ခန္းစာမ်ား, အသံဖိုင္(Audio)|0 Comments


ဆရာေတာ္ ဦးသုနႏၵာလကၤာရ (ေရၾကည္ခ်မ္းျမ) – အေျခခံအဘိဓမၼာ ပထမဆင့္ သင္ခန္းစာမ်ား

သင္တန္း အခ်ိန္ ႏွင့္ ေန႔ရက္ ။ ။ ညန ၆း၃၀ မွ ည ၇း၃၀ နာရီ (စေနေန႔တိုင္း)
သင္တန္းေနရာ ။ ။ ဓမၼဥယ်ာဥ္ေက်ာင္း (17 Jalan Sendudok, Sembawang Springs Estate, S769454)
စိတ္ပါ၀င္စားသူ မည္သူမဆို လာေရာက္သင္ယူႏိုင္ၾကပါသည္။

အခန္း(၁) စိတ္ပိုင္း
အေၾကာင္းအရာ တိုက္ရိုက္နာယူရန္ Download
Lecture 1 (2017-Mar-25) mp3
Lecture 2 (2017-Apr-1) mp3
Lecture 3 (2017-Apr-8) mp3
Lecture 4 (2017-Apr-22) mp3
Lecture 5 (2017-Apr-29) mp3
Lecture 6 (2017-May-6) mp3
Lecture 7 (2017-Jun-10)
ရူပါ၀စရစိတ္
mp3Note
Lecture 8 (2017-Jun-17) mp3Note
23 03, 2017

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အတြက္ အဘိဓမၼာ (ရိုးရိုး) သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ျခင္း (updated)

By |March 23rd, 2017|အဘိဓမၼာ (ရိုးရိုး), အဘိဓမၼာသင္တန္းမ်ား|0 Comments

ဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔

အဘိဓမၼာအသင္းႀကီး (Abhidhamma Society) မွ ႀကီးမွဴး၍ ေအာက္ပါ အဘိဓမၼာသင္တန္းမ်ားကို မတ္လေနာက္ဆံုးပတ္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္သြားမည္ ့ျဖစ္၍ စိတ္ပါ၀င္စားသူ မည္သူမဆို တက္ေရာက္ႏိုင္ၾကပါေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္။

ဖြင့္လွစ္မည့္သင္တန္းမ်ား
(၁) အဘိဓမၼာ (ရိုးရိုး) ပထမဆင့္ ။ ။ အပတ္စဥ္ စေနေန႔တိုင္း ညေန ၆း၃၀ နာရီ မွ ၇း၃၀ နာရီအထိ
(၂) အဘိဓမၼာ (ရိုးရိုး) ဒုတိယဆင့္ ။ ။ အပတ္စဥ္ တနဂၤေႏြေန႔တိုင္း ညေန ၆း၀၀ နာရီ မွ ၇း၀၀ နာရီအထိ
(၃) အဘိဓမၼာ (ရိုးရိုး) တတိယဆင့္ ။ ။ ၃၀.၄.၂၀၁၇ မွစ၍အပတ္စဥ္ တနဂၤေႏြေန႔တိုင္း ညေန ၇း၃၀ နာရီ မွ ၈း၃၀ နာရီအထိ

သင္ၾကားေပးမည့္ ဆရာေတာ္ ။ ။ ဆရာေတာ္ဦးသုနႏၵာလကၤာရ (ေရၾကည္ခ်မ္းျမ)
သင္တန္းေနရာ ။ ။ ဓမၼဥယ်ာဥ္ေက်ာင္း (17 Jalan Sendudok, Sembawang Spings Estate, S 769454)
စာရင္းေပးသြင္းရန္ ။ ။ www.abhidhammasociety.com/reg.htm

သင္တန္းမ်ားတြင္ ဆရာေတာ္မွ ဓမၼဗ်ဴဟာမွ ျပဳစုထုတ္ေ၀ထားေသာ မွတ္စု ၊ ဆိုရိုးႏွင့္ ဇယားစာအုပ္မ်ား ျဖင့္ တြဲဖက္ကာ သင္ၾကားပို႔ခ်သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဓမၼေဒါင္းလုပ္ Download မွ Soft Copy မ်ားကို  ရယူထားပါသည္။

၁။ ဓမၼဗ်ဴဟာ အဘိဓမၼာ ပထမ အဆင့္ မွတ္စု(စိတ္ပိုင္း၊ ေစတသိက္ပိုင္း၊ ပကိဏ္းပိုင္း)

၂။ဓမၼဗ်ဴဟာ အဘိဓမၼာ ဒုတိယအဆင့္ မွတ္စု(ဝီထိပိုင္း၊ ဝီထိမုတ္ပိုင္း၊ ရုပ္ပိုင္း)

၃။ဓမၼဗ်ဴဟာ အဘိဓမၼာ တတိယအဆင့္ မွတ္စု (သမုပစၥည္းပိုင္း၊ ပစၥည္းပိုင္း၊ ကမၼ႒ာန္းပိုင္း)

၄။ ဓမၼဗ်ဴဟာ အဘိဓမၼာ (ရိုးရိုး) သင္တန္း သၿဂၤဳလ္ကိုးပိုင္း ဇယား

၅။ အဘိဓမၼာ သၿဂဳႋလ္ ကိုးပိုင္း သရုပ္ခြဲနည္းဇယား (ဆိုရိုး)

ဆက္သြယ္ရန္ အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္မ်ား
ကိုျမင့္ေဇာ္ – ၉၃၈၇၀၃၃၅ ၊ ကိုလွမိုး – ၉၈၂၃၂၁၆၉ ၊ ကိုကြန္းေဇာ္ – ၉၁၁၄၅၇၀၅၊ ကိုေအးေက်ာ္စိုး – ၉၄၈၈၆၈၇၃၊
မတင္နီလာထြန္း – ၉၂၃၄၉၄၃၅၊ မဇင္မာေအး – ၈၂၄၅၃၇၆၆၊ မမူယာႏြဲ႕ – ၈၁၈၀၀၆၂၀ ၊ မ၀တ္ရည္တင္ – ၉၁၄၅၇၅၇၆

ေမတၱာျဖင့္
လူတိုင္းအတြက္ အဘိဓမၼာအသင္းႀကီး

7 08, 2016

အေျခခံအဘိဓမၼာ တတိယဆင့္သင္တန္း – ဆရာေတာ္ ဦးသုနႏၵာလကၤာရ (ေရၾကည္ခ်မ္းျမ)

By |August 7th, 2016|အဘိဓမၼာ (ရိုးရိုး), အဘိဓမၼာသင္တန္းမ်ား|1 Comment


အေျခခံအဘိဓမၼာ တတိယဆင့္သင္တန္း – ဆရာေတာ္ ဦးသုနႏၵာလကၤာရ (ေရၾကည္ခ်မ္းျမ)

ဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔
အဘိဓမၼာ (႐ိုး႐ိုး) တတိယဆင့္ သင္တန္းကို ဆရာေတာ္ဦးသုနႏၵာလကၤာရ (ေရၾကည္ခ်မ္းျမ) မွ ေအာက္ပါ အခ်ိန္အတိုင္း လာမည့္ ၾသဂုတ္လ (၁၃) ရက္ေန႔မွ စတင္သင္ၾကား
ပို႔ခ်ေပးမည္ ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ စိတ္ပါ၀င္စားသူ မည္သူမဆို တက္ေရာက္ႏိုင္ၾကပါေၾကာင္း ေမတၱာျဖင့္ အသိေပးအပ္ပါသည္။
သင္တန္း အခ်ိန္ ႏွင့္ ေန႔ရက္ ။ ။ ညေန ၇း၄၅ မွ ၉း၁၅ နာရီ (စေနေန႔တိုင္း)
သင္တန္းေနရာ ။ ။ ဓမၼဥယ်ာဥ္ေက်ာင္း (17 Jalan Sendudok, Sembawang Springs Estate, S769454)
စိတ္ပါ၀င္စားသူ မည္သူမဆို လာေရာက္သင္ယူႏိုင္ၾကပါသည္။

စာရင္းေပးသြင္းရန္ : http://tiny.cc/abhidhamma

အခန္း(၇) သမုစၥည္းပိုင္း
အေၾကာင္းအရာ တိုက္ရိုက္နာယူရန္ Download
Lecture 1 (2016-Aug-13)
အကုသလ သဂၤဟ
mp3PDF
Lecture 2 (2016-Aug-20)
နီ၀ရဏ
mp3PDF
Lecture 3 (2016-Aug-27)
မိႆ က သဂၤဟ
mp3PDF
Lecture 4 (2016-Sep-03)
မိႆ က သဂၤဟ – ထူးျခားေသာ တရားကိုယ္ အရေကာက္မ်ား
mp3PDF
Lecture 5 (2016-Sep-10)
ေဗာဓိပကၡိယ သဂၤဟ
mp3PDF
Lecture 6 (2016-Sep-17)
သဗၺ သဂၤဟ
mp3PDF
အခန္း(၈) ပစၥည္းပိုင္း
အေၾကာင္းအရာ တိုက္ရိုက္နာယူရန္ Download
Lecture 7 (2016-Oct-01)
ပဋိစၥသမုပၸါဒ္နည္း
mp3PDF
Lecture 8 (2016-Oct-08)
ပဋိစၥသမုပၸါဒ္နည္း အဆက္
mp3PDF
Lecture 9 (2016-Nov-05)
ပ႒ာန္းနည္း
PDF