(ဘဒၵႏၲနႏၵမာလာဘိဝံသ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးမွ ခ်ီးျမွင့္ပါသည္။)

အဘိဓမၼာကို သင္ယူျခင္းျဖင့္ ဓမၼအသိဥာဏ္ကို မ်ားစြာဖြံ႕ျဖိဳးႏိုင္၏။ အဘိဓမၼာသည္ သဘာဝတရားမ်ားကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ၍ ေဟာၾကားသည့္ ေဒသနာျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အဘိဓမၼာကို သင္ယူေလ့လာျခင္းသည္ ပဋိသမၻိဒါဥာဏ္ကို ရေစႏိုင္၏။ ပဋိသမၻိဒါဥာဏ္ဆိုသည္မွာ အေၾကာင္းအက်ိဳး ဘာသာစကားႏွင့္ အသိဥာဏ္ပိုင္းဆိုင္ရာတို႔ကို ခြဲျခားသိႏိုင္ေသာဥာဏ္ (Analytical Knowledge) မ်ိဳး ျဖစ္၏။

ဒါ့အျပင္ အဘိဓမၼာကို သင္ယူပါက “အနတၱသဘာဝ”ကို ပိုမိုရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ ျမင္ႏိုင္၏။ အနတၱကို ျမင္မွသာ သံသယကင္းစင္၏။ အမွန္ကုိ ျမင္၏။ အမွန္ျမင္ျခင္း ႏွင့္ သံသယကင္းျခင္း (ဒိ႒ိ ႏွင့္ ဝိစိကိစာၦကို ေက်ာ္လြန္ျခင္း) တို႔ျဖင့္ အပါယ္တံခါး ပိတ္ႏိုင္ၿပီး နိဗၺာန္တံခါး ဖြင့္ႏိုင္၏။

အဘိဓမၼာသင္ယူရျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးတို႔မွာ မ်ားလွပါ၏။ ႀကိဳးစား၍ သင္ယူေလ့လာၾကပါကုန္…. ။

ဘဒၵႏၲနႏၵမာလာဘိဝံသ

ပါေမာကၡခ်ဳပ္ဆရာေတာ္

ဤ web စာမ်က္ႏွာအတြက္ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ခ်ီးျမွင့္ေတာ္မူေသာ လက္ေရးမူကို ဤေနရာတြင္ click ႏွိပ္ျပီးၾကည္ညိဳႏိုင္ပါသည္ ။