အဘိဓမၼာအသင္းႀကီး ထြန္းကား တည္တံ့ ပ်ံ႕ပြားေရးအတြက္ ရန္ပံုေငြလွဴဒါန္းလိုေသာ ကုသိုလ္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ ေအာက္ပါ အသင္းဝင္မ်ားကို တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ လွဴဒါန္းႏိႈင္ပါသည္။ မြန္ျမတ္ေသာ ကုသိုလ္ေတာ္အတြက္ အဘိဓမၼာအသင္းႀကီးမွ သာဓုေခၚဆိုလိုက္ပါသည္။

စကၤာပူႏိုင္ငံ

ဦးအံ႔ထူးႏိုင္ ( +65 90254909 )
မမူယာႏြဲ႕ (+65 81800620)
ကိုေဇာ္ႀကီး(ကိုေဇာ္မင္းထြန္း) (+65 97724063)

ျမန္မာႏိုင္ငံ

ဦးေက်ာ္၀ဏၰ (+95 9420120936 )
ဦးျမင့္သိန္း (+95 01 709829 )
ကိုဇာနည္ေမာင္ (+95 9420074326 )
မဆုရည္ျဖိဳး (+95 9421046600 )
ဦးစည္သူေအးကို (+95 95115712 )
ေမာင္သန္းႏိုင္ဦး (+95 9450032930)
မယမင္းသိန္း (+95 973041238 / 9420067267 )

မေလးရွားႏိုင္ငံ

ဦးေမာင္ေမာင္စိုး (+၆၀ ၁၆၃ ၄၂၄ ၃၉၆)

ကိုရီးယားႏိုင္ငံ

ဦးေကာင္းထက္ေဇာ္ (+၈၂ ၁၀၄ ၆၉၅ ၂၃၀၀)