စကၤာပူႏိုင္ငံ

ဦးအံ႔ထူးႏိုင္ ( +65 90254909 )
ဦးေဇာ္မ်ိဳးမင္း (+65 90479374 ) zawmyomin09@gmail.com
ကိုေဇာ္ႀကီး(ကိုေဇာ္မင္းထြန္း) (+65 97724063)
ျမတ္ေက်ာ္လြင္ (+65 92770279 )
ေဒၚခင္စန္းယု ( +65 82986297 )
မမူယာႏြဲ႔ (+65 81800620)
မဆုရည္မြန္ (+65 90662407 ) sarsanamyoset@gmail.com
မႏွင္းေ၀ေအာင္ (+65 91876172)
မအကၡရာ ( +65 83240526)

ျမန္မာႏိုင္ငံ

ဦးေက်ာ္၀ဏၰ (+95 9420120936 )
ဦးျမင့္သိန္း (+95 01 709829 / +95 9972288323 )
ကိုဇာနည္ေမာင္ (+95 9420074326 )
ဦးစည္သူေအးကို (+95 95115712 )
ေမာင္သန္းႏိုင္ဦး (+95 9450032930)
မဆုရည္ျဖိဳး (+95 9421073864 )
မမ်ိဳးပပညြန္႔ (+95 931058015)
မယမင္းသိန္း (+95 973041238 / 9420067267 )

abhidhammafoundation.sg@gmail.com (Website ႏွင့္ ပတ္သက္သည္မ်ားနဲ႔ စပ္လ်ဥ္း၍ ဆက္သြယ္ရန္)
အဘိဓမၼာအသင္းႀကီး၏ Facebook Page