အဘိဓမၼာအသင္းႀကီး၏ Website ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ~

  • Website Domain Name ႏွင့္ Hosting လွဴဒါန္းခဲ့ေသာ ကိုေနမင္းသူ
  • Logo ဒီဇိုင္း ေရးဆြဲေပးခဲ့ေသာ ကိုရာဇာရဲနီ
  • Website Banner အတြက္ ဓာတ္ပံုအသံုးျပဳခြင့္ေပးခဲ့ေသာ ဓာတ္ပံု ကိုဘုန္း (Ko Phone)

တို႔အား အဘိဓမၼာအသင္းႀကီးမွ ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိစြာျဖင့္ ကုသိုလ္ေတာ္တို႔အတြက္ လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲ သာဓုေခၚဆိုအပ္ပါသည္။

 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အဘိဓမၼာအသင္းႀကီး ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ ဆီမီးတစ္ေထာင္ ပန္းတစ္ေထာင္ ပူေဇာ္ရန္ ႏွင့္ အေထြေထြ ကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္ လွဴဒါန္းခဲ့ေသာ အလွဴရွင္မ်ားစာရင္း

အမွတ္စဥ္ အလွဴရွင္အမည္ အလွဴေငြပမာဏ
SGD ျမန္မာက်ပ္ေငြ
မအိမ့္ 10.00
ကိုေဌးကိုကို 5.00
ကိုဝင္းထြဋ္ + မသီတာေအး 50.00
မနီလာ 30.00
ဦးမ်ိဳးႏိုင္ + ေဒၚသီတာေရႊ 250.00
စေနဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားအဖြဲ႕ 25.00
ထားဝယ္မိသားစု 25.00
ဗုဒၶအလင္းေရာင္အဖြဲ႕ 25.00
ကိုဝင္းထြန္းဆင့္ 50.00
၁၀ ကိုေအာင္ျပည့္စံုေအး 50.00
၁၁ ကိုေက်ာ္ဝဏၰ 100.00
၁၂ ေဒၚခင္စန္းယု 10.00
၁၃ မျမတ္မာလာ 20.00
၁၄ မျဖဴျဖဴခိုင္ 15.00
၁၅ ဦးေမာင္ေမာင္မိုးေဇာ္ + ေဒၚျမတ္ျမတ္မိုး မိသားစု 50.00
၁၆ ဦးေရႊ + ေဒၚရင္လွ မိသားစု 100.00
၁၇ Lotus Foundation (Malaysia) ၁၀၀,၀၀၀.၀၀
၁၈ မခင္ရဲလြင္ 50.00
၁၉ မယုယုသီ 10.00
၂၀ မမ်ိဳးမ်ိဳးေအး 30.00
၂၁ မသန္းလဲ့ခိုင္ 30.00
၂၂ မတင္တင္ေအး 150.00
၂၃ Global Gate Educare 50.00
၂၄ ဦးထိပ္တင္ေမာင္ + မမီးမီး 50.00
၂၅ မစုစုဝင္း 20.00
၂၆ မသန္းသန္းဝင္း 20.00
၂၇ အျခားေသာ အလွဴရွင္မ်ား (ဆရာဦးအံ့ထူးႏိုင္၏ အလွဴစာရင္းမွ) 381.00
၂၈ မမာလာ 50.00
၂၉ ဦးတင္၀င္း+ေဒၚခင္ၾကဴ၊ ေက်ာ္စြာထြန္း+ဇာျခည္ဝင္း၊ ၾကည္ျပာဝင္း၊ ေက်ာ္ဇင္ဝင္း (တူ၊တူမ-ဆုလဲ႔ရတနာ၊ ရွင္းသန္႔) မိသားစု ၅၂,၀၀၀.၀၀
၃၀ ကိုမ်ိဳးဝင္းခိုင္ 20.00
၃၁ မေမေက်ာ့ထြန္း 50.00
၃၂ ကိုေစာေဝယံ 10.00
၃၃ ဦးညြန္႔သိန္း + ေဒၚေမဦး 55.00
၃၄ ကိုေဇယ်ာထြန္း + မေစာစႏၵာစိုး 10.00
၃၅ မျမကလ်ာထြန္း 30.00
၃၆ ကိုဝင္းသိန္းထြန္း + မေရႊဇင္ 50.00
၃၇ မတင္ထိုက္ဝင္း 10.00
၃၈ မသက္သက္ (မေအးဇင္) 45.00
၃၉ မျငိမ္းျငိမ္းေအး 20.00
၄၀ ေဒၚေငြ ႏွင့္ မိသားစု 50.00
၄၁ မမာမာေဆြ 10.00
၄၂ မရင္ရင္ 20.00
၄၃ မရည္မြန္ျဖိဳး 15.00
၄၄ မခင္ဝင္းခ်ိဳ 20.00
၄၅ ကိုေဇာ္သက္ထြန္း + မျမင့္ျမင့္ 20.00
၄၆ ကိုထြန္းထြန္းေလး + မႏြယ္နီ မိသားစု 10.00
၄၇ ကိုေဇာ္မ်ိဳးလြင္ 10.00
၄၈ မျမင့္ျမင့္ၾကည္ ႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ား 30.00
၄၉ မေအးေအးခိုင္ 20.00
၅၀ မနီနီေအာင္ 10.00
၅၁ မခင္သက္ထြန္း 10.00
၅၂ မျမင့္ျမင့္ 50.00
၅၃ ကိုေမာင္ႀကီး + မေဝ 20.00
၅၄ မမ်ိဳး 10.00
၅၅ ကိုထြန္းသိန္း + မစန္းရင္ မိသားစု 16.00
၅၆ ကိုစုိးမင္းလတ္ + မရင္ရင္ထြန္း 50.00
၅၇ မခင္ေအးျမင့္ 30.00
အလွဴေတာ္ေငြ စုစုေပါင္း 2,357.00 ၁၅၂,၀၀၀.၀၀

စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပသည့္ အဘိဓမၼာအသင္းႀကီးဖြင့္ပြဲ အေထြေထြကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္ လွဴဒါန္းခဲ့ေသာ အလွဴရွင္မ်ားစာရင္း

အမွတ္စဥ္ အလွဴရွင္အမည္ အလွဴေငြပမာဏ
SGD
မေဌးေဌးရွိန္ 78.00
ဦးေဇာ္မ်ိဳးျမင့္ 100.00
မတင္တင္ေအး 150.00
ကိုဝိုင္းေအာင္ + မဆုရည္မြန္ 100.00
ဦးမင္းခင္ + ေဒၚႏုႏုေအး 50.00
မနီနီေအး 50.00
အလွဴေတာ္ေငြ စုစုေပါင္း 528.00