ေထရဝါဒ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ႀကီး အဓြန္႔ရွည္စြာ သန္႔ရွင္းတည္တံ့ ထြန္းကားျပန္႔ပြားရန္ ပရိယတၱိ၊ ပဋိပတၱိ၊ ပဋိေဝဓ သာသာနာေတာ္သံုးရပ္သည္ သာသနာပင္စည္ႀကီး၏ ေရေသာက္ျမစ္ႀကီးမ်ားသဖြယ္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းေရေသာက္ျမစ္ သာသနာသံုးသြယ္အနက္ ပရိယတၱိသာသနာသည္ ပဓာနအက်ဆံုး ျဖစ္ပါသည္။ ပရိယတၱိသာသနာမွာ သုတၱက၊ ဝိနယ၊ အဘိဓမၼတၱတို႔ ျဖစ္ၿပီး အဘိဓမၼတၱ အဘိဓမၼာသည္ ဓမၼရသ တရားအဆီအႏွစ္ အစုအေဝးတို႔ တည္ရာျဖစ္ၿပီး အခက္ခဲ အနက္နဲဆံုး ဓမၼေဒသနာတစ္ရပ္လည္း ျဖစ္ပါသည္။

သာသနာေတာ္ကြယ္လွ်င္ အဘိဓမၼာတရားေတာ္ႀကီးမွ စတင္ကြယ္မည္ျဖစ္ရာ သာသနာ့ခံတပ္ အဘိဓမၼာတရားေတာ္ႀကီး အဓြန္႔ရွည္စြာ တည္တံ့ထြန္းကားျပန္႔ပြားဖို႔ လိုအပ္လွပါသည္။ သို႔ပါ၍ အဘိဓမၼာ ျမတ္ေဒသနာေတာ္ႀကီး အဓြန္႔ရွည္စြာ တည္တံ့ထြန္းကားျပန္႔ပြားရန္ ရည္သန္လ်က္ ျဖဴစင္ေျဖာင့္မတ္ ေကာင္းျမတ္ေသာ သမၼာဆႏၵမ်ားျဖင့္ အဘိဓမၼာျမတ္ေဒသနာ ျပန္႔ပြါးေရးအဖြဲ႕မွ အဘိဓမၼာအသင္းႀကီး (Abhidhamma Foundation (or) Abhidhamma Society) ကို တည္ေထာင္ခဲ့ၾကပါသည္။

အဘိဓမၼာ တည္တံ့ထြန္းကားျပန္႔ပြားေရးကို ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရာ၌ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ဆႏၵေတာ္အရ “အဘိဓမၼာသည္ လူတိုင္းအတြက္ ျဖစ္သင့္သည္” ဟူသည့္အတိုင္း အဘိဓမၼာကို ဗုဒၶဘာသာႏြယ္ဝင္ ျမန္မာသူေတာ္စင္တို႔သာမက ကမာၻသူကမာၻသား ေဝေနယ်သတၱဝါအမ်ားပါ သင္ယူေလ့လာ တတ္သိလိမၼာၾကၿပီး အသိဝိဇၨာပိုင္းမွ အက်င့္စာရဏပိုင္းထိ ေပါက္ေျမာက္ၾကၿပီး ခႏၶာဥာဏ္ေရာက္ သစၥာဆိုက္ၾကပါေစ ဟူ၍ ႏွလံုးသြင္းမိပါသည္။ ယင္းဆႏၵႏွင့္အညီ အဘိဓမၼာျပန္႔ပြါးၿပီး သတၱဝါေဝေနယ်အေပါင္း ကာလေဒသမေရြး အဘိဓမၼာေဒသနာကို သင္ယူေလ့လာ လိမၼာတတ္ေျမာက္ကာ သႏၲိသုခဝိမုတၱိရသအတြက္ သမထဝိပႆနာယုဂေခတ္ႀကီးႏွင့္အတူ အဘိဓမၼာယုဂေခတ္ႀကီး အဓြန္႔ရွည္စြာ ေပၚထြန္းလာေစရန္


(က) သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္း ၊ စာေမးပြဲက်င္းပ က်င့္ၾကံၾကိဳးကုတ္ပြါးမ်ားအားထုတ္ႏိုင္ေစျခင္း၊ တကၠသီလာအပိုင္း
(ခ) အဘိဓမၼာပညာ ဓမၼဘ႑ာပိဋကတ္တိုက္ ထားရွိျခင္းအပိုင္း
(ဂ) သုေတသနျပဳျခင္းအပိုင္း
(ဃ) စာအုပ္စာေပပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ီျခင္းအပိုင္း
(င) အဘိဓမၼာဆိုင္ရာ ဓမၼသဘင္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲ ၊ စာတမ္းဖတ္ပြဲ ၊ စာျပန္ပြဲ ၊ ဓမၼသာကစၧာ၀ုိင္းမ်ားက်င္းပျပဳလုပ္ေပးျခင္း အပိုင္း

ဟူ၍ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္ ။

အဘိဓမၼာေဒသနာစာေပမ်ားကို စာဖိုင္၊ အသံဖိုင္၊ ရုပ္သံဖိုင္မ်ားျဖင့္ ပါဠိ၊ ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္ သံုးဘာသာျဖင့္ ထားရွိျပီး အာကာသဗုဒၶတကၠသီလာ၊ အြန္လိုင္းဓမၼဘ႑ာပိဋကတ္တိုက္ မ်ားျဖင့္ ဓမၼေစတီမ်ား တည္ထားသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္ ။ မဟာနာယက ဩဝါဒစရိယ ဝန္ေဆာင္ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားႏွင့္ နာယကၾကီးမ်ား လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေက်ာင္းသားလူငယ္ ရင္ေသြးငယ္ကေလးမ်ား အဘိဓမၼာသင္ၾကားတတ္ေျမာက္ေရး၊ အဘိဓမၼာေလ့လာေရး၊ အဘိဓမၼာေျဖဆိုေရး၊ ႏိုင္ငံအႏွံ႔ အဘိဓမၼာအသင္းေထာက္မ်ား ဖြဲ႔စည္းေရး

(က) သင္ၾကားပို့ခ်ျခင္းအပိုင္းကိုေဆာင္ရြက္ရာ၌ –

(၁) ဗုဒၶဘာသာဝင္တိုင္း အဘိဓမၼာ ေလ့လာတတ္ေျမာက္ေရး
(၂) စာေမးပြဲက်င္းပေရး၊ ေျဖဆုိေရး
(၃) ေက်ာင္းသားရင္ေသြးငယ္တိုင္း အဘိဓမၼာ ေလ့လာသင္ယူတတ္ေျမာက္ေရး

(ခ) အဘိဓမၼာပညာ ဓမၼဘဏ္ ပိဋကတ္တိုက္အပိုင္းကိုေဆာင္ရြက္ရာ၌ –

(၁) အဘိဓမၼာက်မ္းစာမ်ားကို စာၾကည့္တိုက္အျဖစ္ ထားရွိျခင္း
(၂) အြန္လိုင္းအဘိဓမၼာပိဋကတ္တိုက္ ထားရွိျခင္း
(၃) ရွားပါးျပီး တိမ္ျမဳပ္ေပ်ာက္ကြယ္ေနသည့္ အဘိဓမၼာေပရပိုဒ္၊ ေၾကးစာ၊ ေခါင္းေလာင္းစာ၊ စဥ့္ကြင္း၊ အုတ္ခြက္၊ စာမူ၊ ဓါတ္ျပားတိတ္ေခြမ်ား ရွာေဖြစုေဆာင္းထားရွိျခင္း

(ဂ) သုေတသနျပဳစုျခင္းအပိုင္းတြင္ –

(၁) အဘိဓမၼာဆိုင္ရာ သုေတသနက်မ္းေပါင္းစံု ထားရွိျခင္း
(၂) အဘိဓမၼာဆိုင္ရာ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း
(၃) အဘိဓမၼာဆိုင္ရာ သုေတသန သုေတသီမ်ားကို ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့ျခင္း

(ဃ) ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ျခင္းအပိုင္းတြင္ –
(၁) အဘိဓမၼာဆိုင္ရာ က်မ္းစာမ်ားကို ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ိျခင္း

(င) အဘိဓမၼာဆိုင္ရာ ဓမၼသဘင္မ်ားႏွင့္ စာတမ္းဖတ္ေဟာေျပာပြဲမ်ား၊ စာျပန္ပြဲမ်ား က်င္းပျခင္းအပိုင္းတြင္ –

(၁) အဘိဓမၼာဆိုင္ရာ တရားပြဲမ်ား ကာလေဒသမေရြး က်င္းပေပးျခင္း
(၂) အဘိဓမၼာဖတ္ပြဲ၊ ေဟာေျပာပြဲ၊ ဓမၼသာကစၦာပြဲ Abhidhamma Synposium မ်ားက်င္းပေပးျခင္း

ျမန္မာ့အသံမွ Channel တစ္ခုျဖင့္ ဗုဒၶေန႔မ်ား၌ အသံမစဲမဟာပဌာန္းပူေဇာ္ပြဲ၊ ဓမၼစၾကာပူေဇာ္ပြဲ၊ ေမတၱာပြါးမ်ားပူေဇာ္ပြဲ၊ ဆီမီး၁၀၀၀ ပူေဇာ္ပြဲ၊ ဆြမ္းကပ္လွဴပြဲမ်ား က်င္းပသြားႏိုင္ရန္ အက်ိဳးေမွွ်ာ္ကိုး၍ ၾကိဳးစားလုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဤ web စာမ်က္ႏွာတြင္ အဘိဓမၼာျမတ္ေဒသနာ ျပန္႔ပြါးေရးအဖြဲ႔ႀကီးမွ စုေဆာင္းရရွိထားသမွ်ေသာ အဘိဓမၼာႏွင့္ပက္သက္သည့္ စာအုပ္စာေပမ်ား အားလံုးကို စုစည္းေပးသြားပါမည္။ ဤ web စာမ်က္ႏွာႏွင့္ပက္သက္၍ ဘဒၵႏၲနႏၵမာလာဘိ၀ံသ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး ခ်ီးျမွင့္ေတာ္မူေသာ “အဘိဓမၼာသင္ယူရျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူး” ဟူသည့္ အဖြင့္စာမ်က္ႏွာ စာပိုဒ္အတြက္ ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးအား ေက်းဇူးတင္စြာျဖင့္ လက္အုပ္ခ်ီမိုး ရွိခိုးပါသည္ ဘုရား။

ဗုဒၶသာသနံ စိရံတိ႒တု

အဘိဓမၼာအသင္းၾကီး(စကၤာပူ)