အဘိဓမၼာအသင္းႀကီး(စကၤာပူ)မွ ဖြင့္လွစ္ေသာသင္တန္းမ်ား

အဘိဓမၼာ သင္တန္း အမွတ္စဥ္ ( ၄/၂၀၁၄ ) သင္ခန္းစာမ်ား
ဆရာေတာ္ဦးဉာဏ၀ရ (ပညာပါရမီေက်ာင္း) (စိတ္ပိုင္း၊ ေစတသိက္ပိုင္း၊ ပကိဏ္းပိုင္း ၊ ၀ီထိပိုင္း ၊ ၀ီထိမုတ္ပိုင္း (ဘံုပိုင္း) ၊ ရုပ္ပိုင္း ၊ သမုစၥည္းပိုင္း)
အဘိဓမၼာ သင္တန္း အမွတ္စဥ္ ( ၃/၂၀၁၃ ) သင္ခန္းစာမ်ား
ဆရာေတာ္အရွင္စကၠပါလ (မဂၤလ၀ိဟာရေက်ာင္း) (စိတ္ပိုင္း၊ ေစတသိက္ပိုင္း၊ ပကိဏ္းပိုင္း)
ဆရာေတာ္ဦးဉာဏ၀ရ (ပညာပါရမီေက်ာင္း) (၀ီထိပိုင္း ၊ ၀ီထိမုတ္ပိုင္း (ဘံုပိုင္း) ၊ ရုပ္ပိုင္း ၊ သမုစၥည္းပိုင္း)
အဘိဓမၼာ သင္တန္း အမွတ္စဥ္ ( ၂/၂၀၁၂ ) သင္ခန္းစာမ်ား
ဆရာေတာ္ေဒါက္တာအာစာရ (ရာဟုလာေက်ာင္း)
ဆရာေတာ္ဦးသုနႏၵာလကၤာရ (ေရၾကည္ခ်မ္းျမ) (ေစတသိက္ပိုင္း ၊ ၀ီထိပိုင္း ၊ သမုစၥည္းပိုင္း ၊ ပစၥည္းပိုင္း)
ဆရာႀကီးေဒါက္တာ ေကသရစာရီ (လုမၺိနီေအးရိပ္သာ)
ဆရာေတာ္ဦးဉာဏ၀ရ (ပညာပါရမီေက်ာင္း) (၀ီထိမုတ္ပိုင္း ( ဘံုပိုင္း )
အဘိဓမၼာ သင္တန္း အမွတ္စဥ္ ( ၁/၂၀၁၁ ) သင္ခန္းစာမ်ား
ဦးအံ႔ထူးႏိုင္ (အဘိဓမၼာအသင္းႀကီး) (စိတ္ပိုင္း ၊ ေစတသိက္ပိုင္း)

အျခားေသာဆရာေတာ္မ်ား ၊ လူပုဂၢိဳလ္္မ်ား၏ အဘိဓမၼာသင္ခန္းစာမ်ား

ဆရာေတာ္ ေဒါက္တာသီလာနႏၵာဘိ၀ံသ
အဘိဓမၼာသၿဂႋဳဟ္ (၉) ပိုင္း (အစ အဆံုး တစ္နာရီစာ သင္ခန္းစာ ၅၆ ဖိုင္ ျဖစ္ပါသည္။)


ဆရာမႀကီးေဒၚခင္လွတင္ (ဓမၼဗ်ဴဟာ)
အဘိဓမၼာသၿဂႋဳဟ္ (၉) ပိုင္း (အစ အဆံုး)