အသံမစဲ မဟာပ႒ာန္းရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ပြဲမ်ား

ပထမအႀကိမ္ အသံမစဲ မဟာပ႒ာန္းရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ပြဲၾကီး( ၂၀၁၁ ခု ဧၿပီလ ၂၁ ရက္ မွ ၂၅ ရက္ေန႔ထိ )
ဒုတိယအႀကိမ္ အသံမစဲ မဟာပ႒ာန္းရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ပြဲၾကီး ( ၂၀၁၂ ခု ဇန္န၀ါရီလ ၂၂ ရက္ မွ ၂၆ ရက္ေန႔ထိ)
တတိယအႀကိမ္ အသံမစဲ မဟာပ႒ာန္းရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ပြဲၾကီး ( ၂၀၁၃ ခု ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၈ ရက္မွ ၁၂ ရက္ေန႔ထိ )
စတုတၳအႀကိမ္ အသံမစဲ မဟာပ႒ာန္းရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ပြဲၾကီး ( ၂၀၁၄ ခု ဇန္န၀ါရီလ ၃၀ ရက္မွ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂ ရက္ေန႔ထိ)
ပဥၥမအႀကိမ္ အသံမစဲ မဟာပ႒ာန္းရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ပြဲၾကီး ( ၂၀၁၅ ခု ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၈ ရက္မွ ၂၂ ရက္ေန႔ထိ )
ဆ႒မအႀကိမ္ အသံမစဲ မဟာပ႒ာန္းရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ပြဲၾကီး ( ၂၀၁၆ ခု ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၅ ရက္မွ ၉ ရက္ေန႔ထိ )
သတၱမအႀကိမ္ အသံမစဲ မဟာပ႒ာန္းရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ပြဲၾကီး ( ၂၀၁၇ ခု ဇန္န၀ါရီလ ၂၇ ရက္မွ ၃၀ ရက္ေန႔ထိ )
အ႒မအႀကိမ္ အသံမစဲ မဟာပ႒ာန္းရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ပြဲၾကီး ( ၂၀၁၈ ခု ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၄ ရက္မွ ၁၈ ရက္ေန႔ထိ )

၁။ မဟာပ႒ာန္း ဆိုသည္မွာ

၂။ မဟာပ႒ာန္း(၅)က်မ္း ပါဠိေတာ္စာအုပ္မ်ား
Version 1 (ဖိုင္ဆိုဒ္ႀကီးသည္။ Source: dhammadownload)
ပထမတြဲ (1.34 MB) ၊ ဒုတိယတြဲ (47.7 MB) ၊ တတိယတြဲ (24.1 MB) ၊ စတုတၳတြဲ (21.8 MB) ၊ ပဥၥမတြဲ (41.7 MB)

၃။ မဟာပ႒ာန္း ( ၅ ) က်မ္းရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ရန္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား (အရွင္စကၠပါလ ၊ အရွင္ဝိလာသဂၢ (ေပ်ာ္ဘြယ္) )

 

၄။ သံဃာေတာ္မ်ားရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ထားသည့္ အသံဖိုင္မ်ား
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ကာလီဖုိးနီးယားျပည္နယ္၊ ေလာ့စ္ အိမ္ဂ်လိစ္ၿမဳိ႕ သုႏၵရာရာမ ျဗဟၼ၀ိဟာရ(အဇူဇာ)ေက်ာင္းတြင္ ႏွစ္စဥ္က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ သံဃာေတာ္မ်ားရြတ္ဆိုပူေဇာ္သည့္ အသံမစဲ မဟာပ႒ာန္း ပြဲမွ အသံဖိုင္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ျဗဟၼ၀ိဟာရ(အဇူဇာ)ေက်ာင္း website : ashinayethaka.com
ပထမတြဲဒုတိယတြဲတတိယတြဲစတုတၳတြဲပဥၥမတြဲ

၄။ ဦးေလးဦးခင္ျမင့္ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ထားေသာအသံဖိုင္မ်ား
ပိဋကတ္သံုးပံု ပါဠိေတာ္ျမတ္ႀကီးအား အၿမဲမျပတ္ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ေလ့ရွိေသာ အဘိဓမၼာအသင္းႀကီး၏ နာယကလူႀကီးတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေလးဦးခင္ျမင့္ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ထားေသာအသံဖိုင္မ်ားျဖစ္ပါသည္။
ပထမတြဲဒုတိယတြဲတတိယတြဲစတုတၳတြဲပဥၥမတြဲ

၀ါတြင္း အပတ္စဥ္စေနေန႔တိုင္း ပ႒ာန္းရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ပြဲ